Stroopweek

STROOPWEEK 12

20 tot en met 23 augustus 2018

 

Hij komt er weer aan: De Stroopweek en de inschrijving is begonnen. De week is van maandag 20 augustus tot en met donderdag 23 augustus 2018.

 

Stichting De Strooplikker is al druk bezig met alle programma's, de menu's, de locaties en allerlei leuke ideeën.

DIT WIL JE WETEN...

In de kolommen hieronder vertellen we je van alles over de Stroopweek. We starten op maandag 20 augustus om 09.30 uur. Dan kun je aanmelden bij het kasteel op Welverro, Van Wassenaerstraat 100 te Langeraar.

TERREIN

Neem je tentje mee!

 

Dit is de twaalfde editie van de Stroopweek. Ook deze wordt weer gehouden op het terrein van Scouting Welverro in Langeraar aan de Van Wassenaerstraat 100.

 

We starten op 20 augustus 2018 om 09.30 uur. Dan gaan we op reis!

 

Wat we allemaal gaan doen is nog geheim. Doe mee en je gaat het beleven. O, ja de kosten voor deelname bedragen € 50,00 per deelnemer.

 

We sluiten af op donderdag 23 augustus 2018 om 12.00 uur.

 

Tot Stroop, tot de 20ste!

 

Zondag 19 augustus 2018 kun je je tent opzetten op het terrein van Welverro. Let wel je tent staat onbeheerd, 's nachts is niemand buiten aanwezig.

BAGAGE

Dit neem je mee

 

Omdat je ook meedoet met de Stroopweek neem je het volgende mee:

 

- Tent,

- Slaapzak,

- Slaapmatje,

- Kleding voor vier dagen,

- Ondergoed en sokken,

- Toiletspullen,

- Zwemkleding,

- Regenkleding,

- Fiets,

- Een goed humeur,

- Abbonnemment Aarweide,

- Een wit laken,

- Voor het thema: tovenaarskleding, dus iets van een hoed, cape en natuurlijk een staf

- …

 

Opmerking over je bagage:

 

Ongemerkte kleding vinden slecht hun weg terug! Als we wat vinden kunnen we het anders niet terugbezorgen.

OPGELET

Mededeling

 

Het staat hier groot op deze pagina: 80.

 

Dit is het aantal inschrijvingen wat we als limiet hebben. Zoveel kinderen kunnen we het in dit jaar een leuke week bieden.

 

Het is voor ons de achtste keer, dus we hebben wat ervaring ermee, maar we spelen op safe. Dit is voor ons te behappen.

 

Dus wees er snel bij met inschrijven.

 

Dan zeggen we snel: “Tot Stroop!”

OVER STROOPLIKKER & STROOPWEEK

 

 • Wie vormen de Stichting?

Het bestuur wordt gevormd doormensen die al vele jaren meelopen binnen het verenigingsleven binnen Langeraar. Frank is jeugdleider bij Altior en vroeger bestuurslid geweest. Menno is secretaris van Scouting Welverro en eerder jeugdleider bij Altior geweest en staflid bij de Welpen van Scouting Welverro. Ingrid heeft judolessen gegeven in Ter Aar. Danny is planner voor chauffeurs, en regelmatig bij Altior te vinden. Nerissa is de winnares van de eerste editie van "Heel Langeraar bakt", ze is lid van een koor en afgestuderd pedagoog. Bart heeft een bedrijf in Social media en Robin zien op het toneel bij Piccolo, zij studeert in de zorg. Naast hun studie zijn zij altijd actief geweest voor onze stichting.

 

Bestuursamenstelling:

 

Voorzitter/ penningmeester: Frank Lek (1965),

 

Secretaris: Menno van der Ploeg (1973),

 

Tweede penningmeester: Ingrid Hommenga (1974),

 

Materiaalbeheer: Danny Raadsgelders (1989),

 

Dagcoördinatoren: Nerissa Slof (1994), Bart Noordsij (1993), Robin (1997)

 

 • Is er een nachtwacht?

De kinderen slapen in hun eigen tentje. Heb je geen tent, dan kun je dat bij de mensen van de Strooplikker aangeven, dan regelen zij een slaapplek. Elke nacht is er een nachtwacht. Vaak zijn dit Frank Lek en Arjan Wildenburg. Deze heren zorgen er voor dat voor iedereen de nacht rustig kan verlopen op het terrein van de Stroopweek.

 

De dagwacht zijn Menno van der Ploeg en Ingrid Hommenga. Wij letten er op dat alles goed verloopt en nemen zonodig contact op met de ouders of verzorgers van de deelnemende kinderen. In geval van heimwee zullen of Menno of Ingird contact met de ouders of verzorgers opnemen.

 

 • Frank, Menno en Ingrid vormen samen het Dagelijks bestuur. Zij nemen zonodig beslissingen in geval van een calamiteit.

 

 • Wat doen jullie allemaal in de Stroopweek?

Van alles en nog wat. En dat is echt waar. Elk jaar bedenken we een thema, waarmee we de Stroopweek draaien. Daar zit sport en spel in, maar zeker ook ontspanning.

 

 • EHBO, hoe zit dat?

Menno van der Ploeg is de EHBO-er van dienst. Ook zorgt hij voor de medicatie. Ingrid Hommenga vervangt zonodig. Indien nodig is er overleg met een verpleegkundige achterwacht of de Huisartsenpost.

 

 • Mag ik als ouder komen kijken?

Natuurlijk, op woensdagmiddag hebben we een kijkuurtje. In de uitnodiging staan de exacte tijden.

 

 • Hoe wordt omgegaan met bedplassen?

Met de betreffende kinderen en ouders maken we afspraken hoe we daar mee om zullen gaan.Aanspreekpunt voor de afspraken is Menno van der Ploeg. De dagwacht en de nachtwacht zullen de afspraken omtrent bedplassen uitvoeren. Op zich is veel mogelijk, overleg het gewoon

 

 • Wat doet de Strooplikker met heimweeklanten?

Op zich reageren we vrij snel. Wil een deelnemer liever thuis slapen, dan is dat geen punt. Diverse malen hebben we ouders gebeld om hun kind op te halen of te bespreken wat we kunnen doen. Vaakmaken we dan de afsprak dat de deelnemer de volgende dag met het ontbijt weer aanwezig is.

 

Begeleiding: verschillende mensen hebben ervaring met het werken met kinderen, hetzij tijdens werk, hetzij tijdens studie dan wel bij verschillende verenigingen in Langeraar en omstreken. Verder bespreken we als bestuur zijnde de taken en begeleidingstijlen met onze vrijwilligers die de groepen begeleiden. Daarbij draait het om wederzijds respect en samenwerking. Ieder binnen zijn eigen verantwoordelujkheid. Dit geld voor bestuursleden, stafleden en deelnemers.

 

Wat ons betreft moet de Stroopweek een fantastisch gezellige week zijn voor alle deelnemers (de kinderen, de begeleiders en organisatoren).

 

Tijdens de Stroopweek maken we gebruik van de Stroopregels. Deze gelden voor iedereen die meedoet aan de Stroopweek. Hierinkunt je ook een beetje afleiden vanuit welke gedachte wij de kinderen begeleiden.

 

De Stroopregels staan elders op deze pagina.

 

We hopen verschillende vragen beantwoord te hebben. Maar mocht je nog wat willen weten, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Tot Stroop!

STROOPREGELS

 

Voor een goed verloop van de Stroopweek, spreken we de onderstaande Stroopregels af met alle deelnemers, begeleiders en organisatoren:

 

 • Je mag zonder toestemming van de leiding niet het terrein verlaten.
 • Je vraagt toestemming om in het gebouw te komen.
 • Je komt niet aan andermans spullen & tenten.
 • Wees zuinig op andermans spullen & tenten.
 • Wij verwachten geen ruzie. De Stroopweek moet een vrolijke week worden.
 • Na 23.00 uur dient het stil te zijn op het terrein. Andere kinderen willen al slapen.
 • Volg de aanwijzingen van de leiding op. Luister dus goed.
 • Wees zuinig met het terrein, gebouw en de natuur.
 • Tijdens de week mag je geen mobiele telefoon meenemen.
 • Tijdens de week mag je geen alcohol (of drugs) gebruiken. (Er kan (onaangekondigd) controle plaatsvinden door de organisatie).

 

Voor de begeleidiing en organisatoren gelden de volgende afspraken:

 

 • Roken en alcoholgebruik op het terrein (evenals spellocaties) en in het bijzijn van de kinderen is niet toegestaan.
 • Open vuur op het kampterrein is verboden, anders dan na toestemming van het Bestuur.
 • Volg de aanwijzingen op van het Bestuur.
 • Bemoei je met je eigen groep waar jij die week de leiding over hebt.
 • Zorg dat er altijd iemand van je stafteam bij de groep kinderen is.
 • Na 23.00 uur dient het stil te zijn.
 • Je dient te parkeren buiten het terrein. Op het terrein mogen geen auto’s komen. (Parkeren bij TCL en De Schakel).
 • EHBO zit in de stafkamer in het gebouw.
 • In geschillen beslist het Dagelijks Bestuur. Denk dan aan verwijderingen van het terrein van jeugdleden of stafleden die zich misdragen.
 • Alcohol wordt alleen geserveerd in het stafcafé.
 • Samen letten we op een gepast alcoholgebruik, we spreken elkaar er op aan.
 • Het Bestuur neemt de Blauwe knoop in acht.

Inleveradres:

 

A.G.M. Van der Hoevenstraat 50, Langeraar

Postadres:

 

Van Zeggelenplein 170, 2032KG Haarlem

 

Telefoon: 06 10503848

 

Mail: info@destrooplikker.nl

 

Inschrijvingsnummer KvK:

 

28111005

 

Banknummer:

 

Regiobank NL79 RBRB 0959 5684 92 te Ter Aar.