Strooplikker

DIT ZIJN WIJ

Zo'n week is altijd leuk als je hun smile ziet

Stichting De Strooplikker komt uit Langeraar. De mensen van De Strooplikker hebben al twaalfde keer de Stroopweek georganiseerd. Deze week is een leuke afsluiting met sport en spel in de laatste week van de zomervakantie van de basisschool.

 

We hebben al veel gedaan. De programma's staan in de steigers Wat? Kom dan mee doen! Shrijf je alvast in. Klik hier om dat snel te doen.

 

Tot ziens! Tot Stroop!

 

Frank Lek, voorzitter/ penningmeester

 

Menno van der Ploeg, secretaris

 

Ingrid Hommenga, tweede penningmeester

 

Danny Raadschelders, Materiaalmeester

 

Nerissa Slof, dagcoördinator

 

Bart Noordsij, dagcoördinator

 

Robin Schwegler, dagcoöridnator

ERELEDEN

 

Sinds januari 2012 hebben Chantal Keijzer en John Otto afscheid genomen van Stichting De Strooplikker en De Stroopweek.

 

In 2017, editie 11 werd afscheid genomen van Joke Kaufmann. ZIj was jarenlang onze kok en stond altijd voor ons klaar.

 

Bij hun vertrek hebben we hen benoemd tot erelid van de Stichting.

 

Hiermee zeggen we dank voor al hun verdiensten.

SITE IN AANBOUW

 

Zoals je ziet zijn we nog druk met de nieuwe site.

 

Inschrijven voor de Stroopweek, nummer 12, kan we gewoon.

 

Klik hier.

GESCHIEDENIS

 

Waar komen we vandaan?

 

De Strooplikker is echt iets Langeraars. Het staat voor de echte Langeraarder. Vroeger, ten tijde van de inpolderingen en de ontvening werden de Langeraarse plassen gegraven.

 

Er viel echter geen droog brood in te verdienen. Arm als de arbeiders waren, konden zij niet veel beleg voor op brood kopen. Kaas en worst waren heel duur. En dan hebben we het nog niet eens over chocolade. Hagelslag was er al helemaal niet.

 

Wat dan wel? Stroop!

 

In deze streek was het heel gewoon om stroop op je brood te doen. En de kinderen vonden dat een lekkernij, dus werd het regelmatig ook van het brood gegeten van de ouders. Vandaar Strooplikker in Langeraar!

PRIVACY

VERKLARING

 

Ook wel privacy statement genoemd.

Stg. De Strooplikker hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Stg. De Strooplikker houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG 25 mei 2018).

 

WERKEN MET PRIVACY

 

Zoals eerder beschreven, wij nemen de privacy van een ieder zeer serieus. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Stichting De Strooplikker zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@destrooplikker.nl.

 

DIT IS ONZE STAF...

Zoals je ziet is de site nog in aanbouw. Binnenkort stellen we onze toppers aan je voor!

- Vraag of een bericht aan ons? Druk op de knop!

Inleveradres:

 

A.G.M. Van der Hoevenstraat 50, Langeraar

Postadres:

 

Van Zeggelenplein 170, 2032KG Haarlem

 

Telefoon: 06 10503848

 

Mail: info@destrooplikker.nl

 

Inschrijvingsnummer KvK:

 

28111005

 

Banknummer:

 

Regiobank NL79 RBRB 0959 5684 92 te Ter Aar.